7. konferenca ravnateljic in ravnateljev VIZ v RS “Pedagoško vodenje za dvig kakovosti in učinkovitosti”

Od 23. do 25. avgusta 2021 (zaradi epidemiološkega stanja v državi v treh izvedbah) bomo izpeljali 7. konferenco Pedagoško vodenje, ki je namenjena ravnateljem vzgojno-izobraževalnih zavodov.

23 avg 2021
Posvet Vključenost priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem

Zavod RS za šolstvo skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in CMEPIUS-om organizira mednarodni posvet z naslovom Vključenost…

Konferenca za šolske svetovalne delavke

Na vsakoletni konferenci se šolske svetovalne delavke in delavci seznanjajo s prakso in razvojem stroke, prisluhnejo različnim strokovnjakom in praktikom….

Posvet za slovenske ravnatelje in učitelje v Italiji

Posvet za slovenske ravnatelje v Italiji, posvet za slovenske učitelje v Italiji ter poletni seminar za učitelje Slovenski ravnatelji in…

Posvet Kemijska varnost za vse

Pred 20 leti bil sprejet prvi slovenski Zakon o kemikalijah. Skupaj z Ministrstvom za zdravje, Uradom za kemikalije in Nacionalnim…

Nacionalni strokovni posvet o šolski prehrani

Posvet je namenjen organizatorjem šolske prehrane, učiteljem gospodinjstva, ravnateljem vzgojno-izobraževalnih ustanov ter vsem pedagoškim in drugim delavcem, ki so povezani…

Nacionalni strokovni posvet Šport, gibanje, zdravje, umetnost in tehnologije

Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS (MIZŠ – Direktorat za šport in Urad za…

Nacionalni medresorski posvet ob mednarodnem dnevu pismenosti

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo, Andragoški center RS,…

Srečanje vodstvenih delavcev na področju VI otrok s PP

Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije in Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije  v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo organizirata…

Posvet o kakovosti na področju dela z otroki s posebnimi potrebami

Srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami je namenjeno načrtovanju dela…

Uresničevanje ciljev trajnostne mobilnosti v vzgoji in izobraževanju

Vsakoletno konferenco o uresničevanju trajnostne mobilnosti v vzgoji in izobraževanju organiziramo na Zavodu RS za šolstvo v sodelovanju z MIZŠ,…