Konferenca za šolske svetovalne delavke

Na vsakoletni konferenci se šolske svetovalne delavke in delavci seznanjajo s prakso in razvojem stroke, prisluhnejo različnim strokovnjakom in praktikom….

Posvet za slovenske ravnatelje in učitelje v Italiji

Posvet za slovenske ravnatelje v Italiji, posvet za slovenske učitelje v Italiji ter poletni seminar za učitelje Slovenski ravnatelji in…

Posvet Kemijska varnost za vse

Pred 20 leti bil sprejet prvi slovenski Zakon o kemikalijah. Skupaj z Ministrstvom za zdravje, Uradom za kemikalije in Nacionalnim…

Nacionalni strokovni posvet o šolski prehrani

Posvet je namenjen organizatorjem šolske prehrane, učiteljem gospodinjstva, ravnateljem vzgojno-izobraževalnih ustanov ter vsem pedagoškim in drugim delavcem, ki so povezani…

Nacionalni strokovni posvet Šport, gibanje, zdravje, umetnost in tehnologije

Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS (MIZŠ – Direktorat za šport in Urad za…

Nacionalni medresorski posvet ob mednarodnem dnevu pismenosti

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo, Andragoški center RS,…

Srečanje vodstvenih delavcev na področju VI otrok s PP

Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije in Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije  v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo organizirata…

Posvet o kakovosti na področju dela z otroki s posebnimi potrebami

Srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami je namenjeno načrtovanju dela…

Uresničevanje ciljev trajnostne mobilnosti v vzgoji in izobraževanju

Vsakoletno konferenco o uresničevanju trajnostne mobilnosti v vzgoji in izobraževanju organiziramo na Zavodu RS za šolstvo v sodelovanju z MIZŠ,…

Konferenca varno in spodbudno učno okolje

Na Zavodu RS za šolstvo organiziramo konferenco Varno in spodbudno učno okolje, kjer strokovnjaki in praktiki soočajo poglede na aktualne…

Globalno učenje za spodbujanje trajnostnega razvoja v vzgoji in izobraževanju

Namen konference, ki je potekala 7. decembra 2018, je bil osvetliti pomen izobraževanja posameznika za trajnostno delovanje v globalni družbi…

Konferenca o oblikovanju kakovostnega fizičnega prostora v vrtcih in šolah

Konferenca o oblikovanju kakovostnega fizičnega prostora v vrtcih in šolah z vidika posodabljanja pedagoškega procesa Leta 2019 je potekala 1….