Mednarodna konferenca projekta Erasmus+: Integrated Leadership in School Practice


Konferenca Erasmus+ Integrated Leadership in School practice project (ILSP) (Sodelovalno vodenje v šolski praksi) bo potekala v okviru projekta ERASMUS+ KA2. Namenjena je učiteljem, svetovalnim delavcem in ravnateljem v osnovni in srednji šoli. Vsebina konference se osredotoča na  sodelovalno vodenje, torej sodelovanje in vodenje, pri čemer se vodenje ne nanaša zgolj na formalnega vodjo, temveč na skupnost in stanje v njej, torej na šolo kot učečo se organizacijo. Prikazani bodo različni modeli vodenja in konkretni primeri iz domače in tuje šolske prakse.

Program konference

Lokacija: Ljubljana

Način prijave: spletna prijava na povezavi.

Kotizacija: brez kotizacije