Četrta konferenca šolskih knjižničarjev 2021

Za nami je uspešno izpeljana 4. Konferenca šolskih knjižničarjev 2021 v organizaciji in izvedbi Področne skupine za knjižnično dejavnost na Zavodu RS za šolstvo.

Zahvaljujemo se organizacijskemu odboru konference, ki je v enaki sestavi kot uredniški odbor revije Šolska knjižnica (Mateja, Andreja, Alja, Tadeja in Metka), petim predavateljem za njihove prispevke ter petnajstim kolegicam, ki so predstavile odlične primere dobrih praks, da jim bomo sledili in jih preizkusili v praksi.

Zahvala tudi vsem 196 prijavljenim udeležencem, ki so ob drugem dogajanju v knjižnicah potrpežljivo spremljali dogajanje na daljavo.

Skupaj in s sodelovanjem lahko stopimo naprej h kvalitetni in še boljši šolski knjižnici, ki je/bo na voljo uporabnikom.