Zaključna spletna konferenca projekta Bralna pismenost in razvoj slovenščine − OBJEM


Zaključna konferenca za sodelujoče v projektu Bralna pismenost in razvoj slovenščine − OBJEM, z naslovom  Bralna pismenost kot prihodnji izziv in razvojna priložnost, bo potekala 20. aprila 2022 na daljavo − videokonferenčno.

Vabilo in program.

S spletno konferenco želimo predstaviti učno okolje za razvoj bralne pismenosti po celotni vertikali izobraževanja in hkrati predstaviti ugotovitve projekta. V plenarnih in sekcijskih predavanjih bodo osrednje teme:

  • zgodnja pismenost (razvoj, spodbujanje, spremljanje),
  • postopno, sistematično in individualizirano opismenjevanje in razvijanje bralne pismenosti,    
  • pismenost kot veščina (osredotočenost na bralno pismenost po celotni vertikali izobraževanja),
  • učno okolje za bralno pismenost (strokovna usposobljenost vzgojiteljev/učiteljev, vzpodbudno učno okolje za bralno pismenost pri vseh predmetih, predšolske/šolske knjižnice),  
  • sodelovanje v projektu (kolegialne hospitacije, mreženje delovanje projektnih timov), pedagoško vodenje za skupno učenje in vključenost ter
  • prilagajanje učnega jezika za dvig ravni bralne pismenosti.

Na konferenci bodo predstavljeni primeri obetavne prakse in izvedena bodo sekcijska predavanja različnih vsebinskih področij. Konferenca bo potekala od 9. do 16. ure.

Prijave na konferenco zbiramo do 14. aprila 2022, na tej povezavi. Povezave za prijavo na sekcijska predavanja bodo objavljena kasneje.