Globalno učenje za spodbujanje trajnostnega razvoja v vzgoji in izobraževanju

Namen konference, ki je potekala 7. decembra 2018, je bil osvetliti pomen izobraževanja posameznika za trajnostno delovanje v globalni družbi ter začrtati smer izobraževalnega procesa v prihodnje.  Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj (VITR) vplivata na naš način življenja, na vrednote, prepričanja in delovanje, zato je pomembno razvijati dobre prakse poučevanja in didaktične pristope poučevanja za trajnostni razvoj, ki v ospredje postavljajo človeka. Na Zavodu Republike Slovenije se seznanjamo z novostmi in trendi v mednarodnem okolju in jih prenašamo tudi v domače izobraževalno okolje in tako sooblikujemo vizijo poučevanja za trajnostni razvoj v prihodnje.