Globalno učenje za spodbujanje trajnostnega razvoja v vzgoji in izobraževanju


Datum dogodka: 7. 12. 2018 
Lokacija: Srednja zdravstvena šola
Naslov: Ljubljana

7. decembra 2018 vas vabimo na konferenco Globalno učenje za spodbujanje trajnostnega razvoja v vzgoji in izobraževanju, ki bo osvetlila skupna izhodišča globalnega učenja in vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj ter poudarila pomen vzgoje in izobraževanja posameznika za trajnostno delovanje v globalni družbi. Spoznali bomo primere in iskali ideje, kako lahko v vrtcih in šolah celostno pristopamo k vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj. Konferenca je namenjena vsem vodstvenim in strokovnim delavcem v vrtcih in šolah.

Program

Novica o konferenci “Globalno učenje za spodbujanje trajnostnega razvoja v vzgoji in izobraževanju“:

Konference “Globalno učenje za spodbujanje trajnostnega razvoja v vzgoji in izobraževanju“, ki je potekala 7. decembra 2018 v Ljubljani, se je udeležilo preko 70 učiteljev, ravnateljev in drugih strokovnih delavcev v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.

Namen konference je osvetliti pomen izobraževanja posameznika za trajnostno delovanje v globalni družbi ter začrtati smer izobraževalnega procesa v prihodnje.  Na konferenci je direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo v uvodnem predavanju poudaril, da trajnostni razvoj predstavlja velik izziv šolskemu sistemu, saj v globalnem svetu ni mogoče delovati brez družbenega konsenza in sodelovanja. Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj (VITR) namreč vplivata na naš način življenja, na vrednote, prepričanja in delovanje. Dr. Logaj je izpostavil tudi dobre prakse poučevanja za trajnostni razvoj, ki v ospredje postavljajo človeka. Po njegovem prepričanju mlajše generacije potrebujejo nov način poučevanja z drugačnim didaktičnim pristopom, pomembno je v tem kontekstu razmišljati o solidarnosti, o enakosti, o vključevanju in sodelovanju, je poudaril in dodal, da se na Zavodu Republike Slovenije seznanjamo z novostmi in trendi v mednarodnem okolju, ki jih prenašamo tudi v domače izobraževalno okolje in tako sooblikujemo vizijo poučevanja za trajnostni razvoj v prihodnje.V nadaljevanju so udeležence nagovorili tudi Ksenija Bregar Golobič iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je predstavila glavne razvojne poudarke koncepta izobraževanja o trajnostnem razvoju v mednarodnem prostoru. Dr. Darja Piciga iz Ministrstva za okolje in prostor je v svojem nastopu opozorila na to, da moramo spremeniti model ekonomskega razvoja, saj je naš okoljski odtis prevelik. Udeleženci konference so lahko prisluhnili tudi Urošu Macerlu iz Eko kroga, ki je predstavil svojo večletno okoljevarstveno bitko proti cementarni Lafarge, za kar je leta 2017 tudi prejel Goldmanovo okoljsko nagrado  ter prof. dr. Alenki Gaberščik iz Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani, ki je poudarila pomen sistemskega pristopa za razumevanje povezanosti in soodvisnosti vseh ekosistemov.V nadaljevanju konference so se udeleženci seznanili s primeri pedagoških praks, predstavili so jih mag. Darja Silan, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana: VITR – pomlad, poletje, jesen ali zima?; mag. Marijana Kolenko, Osnovna šola Lava Celje:  Sistematično razvijanje trajnostnih znanj pri učencih; Stanislava Stegne, Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica: Vrtec kot spodbudno okolje pri razvijanju kompetenc za trajnostni razvoj; Borut Lazar, Biotehniški center Naklo: Celostni pristop pri vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj v Biotehniškem centru. Predstavitve je moderirala Simona Slavič Kumer.

Mag. Klavdija Šipuš in Saša Kregar sta poudarili pomen celostnega pristopa k VITR in skupna izhodišča globalnega učenja ter VITR, v delavnici, ki sta jo vodile mag. Klavdija Šipuš, Petra Založnik ter dr. Zora Rutar Ilc so udeleženci razpravljali o možnostih in praksah za  celostni pristop k uvajanju trajnostnega razvoja na ravni VIZ.

Objavljamo tudi gradiva s konference: