Javno povabilo za sodelovanje strokovnjakinj in strokovnjakov v kurikularnih komisijah na predlog javnih visokošolskih zavodov oz. javnih raziskovalnih organizacij

Javno povabilo (PDF dokument za tisk) V okviru izvajanja nalog v postopkih prenove kurikuluma za vrtce in učnih načrtov v…

Partnerji projekta Dvig digitalne kompetentnosti

Navedeni partnerji projekta so razvrščeni po abecednem vrstnem redu: 2. OŠ Slovenska Bistrica Biotehniška šola Rakičan – Biotehniška šola Rakičan…

Navodila za izpolnjevanje obrazcev za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Pomembno: pri izpolnjevanju vloge lahko izberete obrazec v wordovi obliki ali v pdf-obliki. Obrazec v pdf obliki natisnite in ga…

1. konferenca DUH – družboslovnih, umetnostnih in humanističnih predmetov v osnovnih in srednjih šolah

Datum dogodka: 28. 9. 2018 Lokacija: Kongresni center Brdo pri Kranju Prva konferenca učiteljic in učiteljev družboslovnih, umetnostnih in humanističnih predmetov je namenjena obravnavi identitete v globaliziranem…

Nacionalni strokovni posvet o šolski prehrani

Na Območni enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo v Ljubljani je 23. maja 2019 potekal nacionalni strokovni posvet z naslovom…

Globalno učenje za spodbujanje trajnostnega razvoja v vzgoji in izobraževanju

Datum dogodka: 7. 12. 2018 Lokacija: Srednja zdravstvena šolaNaslov: Ljubljana 7. decembra 2018 vas vabimo na konferenco Globalno učenje za spodbujanje trajnostnega razvoja v vzgoji…

Povabilo k uporabi seminarskih video paketov na temo Varno in spodbudno učno okolje

Ker so bili IJZ seminarji na temo Varno in spodbudno učno okolje zelo dobro sprejeti, in ker šole izkazujejo veliko…

Informacije o pouku slovenščine na Dunaju v šolskem letu 2022/2023

V šolskem letu 2022/2023 se na Dunaju slovenščina poučuje v dveh oblikah, in sicer kot dopolnilni pouk in pouk materinščine….

Študijska srečanja za strokovne delavce vrtcev

V tem obdobju potekajo prijave na študijska srečanja za strokovne delavce vrtcev. Prijava je pogoj za nemoteno pripravo in organizacijo.

Prijava na študijska srečanja

Vabimo vas, da se udeležite študijskih srečanj za vzgojitelje, učitelje in druge strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju.