NADARJENI

Delo z nadarjenimi v osnovnih in srednjih šolah temelji na Konceptu odkrivanja in vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (1999) in Konceptu vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki srednjih šol (2007). Leta 2019 je ekspertna skupina na Zavodu RS za šolstvo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki pripravila Strokovna izhodišča posodobitve Koncepta odkrivanja nadarjenih otrok, učencev in dijakov ter vzgojno-izobraževalnega dela z njimi.

Strokovna izhodišča so dostopna na: https://www.zrss.si/pdf/strokovna_izhodisca_nadarjeni.pdf

Na temelju teh izhodišč je bil oblikovan posodobljen Koncept prepoznavanja nadarjenih otrok, učencev in dijakov ter vzgojno-izobraževalnega dela z njimi.

V šolskem letu 2022/23 in 2023/24  se v 27 vzgojno-izobraževalnih zavodih  (9 vrtcih, 9 osnovnih in 9 srednjih šolah) izvaja Poskus »Uvajanje posodobljenega koncepta prepoznavanja in vzgojno-izobraževalnega dela z njimi«, s katerim se preverja  ustreznost posodobljenega koncepta v praksi, ugotavlja prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti pri prepoznavanju in delu z nadarjenimi učenci in dijaki v šolah v skladu s posodobljenim konceptom in razširja udejanjanje dela z nadarjenimi na otroke v vrtcih.