Posvet Kemijska varnost za vse

Pred 20 leti bil sprejet prvi slovenski Zakon o kemikalijah. Skupaj z Ministrstvom za zdravje, Uradom za kemikalije in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje organiziramo posvet, ki je v prvi vrsti namenjen javno-zdravstveni delavcem, izobraževalni in šolski stroki (profesorji in učitelji kemije ter drugih naravoslovnih predmetov), delavcem javne uprave s področja okolja in varnosti ter zdravja na delovnih mestih, študentom naravoslovnih usmeritev in drugim zainteresiranim.