Nacionalni strokovni posvet o šolski prehrani

Posvet je namenjen organizatorjem šolske prehrane, učiteljem gospodinjstva, ravnateljem vzgojno-izobraževalnih ustanov ter vsem pedagoškim in drugim delavcem, ki so povezani s šolsko prehrano. Z vsakokratnim posvetom želimo osvetliti pomen izboljševanja kakovosti šolske prehrane iz različnih vidikov, ob tem pa izpostavljamo tudi druge teme; nadzor in varnost hrane v šolskih kuhinjah, novosti na področju javnega naročanja hrane in živil, analiza kakovosti šolskih obrokov, vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki pripomorejo k izboljšanju prehranskih navad otrok in mladostnikov ter drugo.Gospodinjstvo in šolska prehrana na enem mestu