Gospodinjstvo in šolska prehrana na enem mestu

Predmetna skupina za gospodinjstvo in šolsko prehrano sledi strokovnim usmeritvam, ki omogočajo izboljšanje znanja, veščin in dosežkov ter izboljšanju kakovosti vseživljenjskega učenja pri predmetu gospodinjstvo.

Vsebine predmeta gospodinjstvo so naravnane na pridobivanje temeljnih znanj, spretnosti in veščin učencev o hrani, prehrani in zdravju, pripravi hrane, osebnih financah, družinski ekonomiki, potrošniški vzgoji, tekstilu in oblačenju, bivanju in okolju.

Kontakt: Elektronski naslov predmetne skupine

Več o predmetni skupini »

Učni načrti


Digitalni učni načrti


Novice

Vabljeni k prijavi na študijska srečanja 2024

Konec avgusta 2024 se bodo pričela študijska srečanja za strokovne delavce vrtcev, osnovnih šol, šol s prilagojenim programom, srednjih šol,…

Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Objavljene so nove Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so bile sprejete na Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno…

Ozaveščanje otrok in mladostnikov glede problematike trgovine z ljudmi

Trgovina z ljudmi je huda oblika kaznivega dejanja in huda kršitev človekovih pravic, ki se pojavlja povsod po svetu. Čeprav…

Več »

Koledar

Več »

Spletne skupnosti

Spletna učilnica za gospodinjstvo

Učbeniki in učila


Projekti

Razvijanje kompetenc integriranega vodenja

Osnovni cilj projekta ILSP – Integrated Leadership in School Practice (Integrirano vodenje v šolski praksi) je zbrati dokaze iz prakse...

Trajanje do 31. 08. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve

Cilj projekta DESIGN MY FUTURE – Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve je zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja pri...

Trajanje do 31. 12. 2022, Projekti, Mednarodni projekti

Glas učenca – most do učenja

Cilj projekta STUDENT VOICE, Glas učenca – most do učenja je slišan in upoštevan glas učenca, ki temelji na vzpostavitvi...

Trajanje do 31. 08. 2019, Zaključeni projekti

Več »

Zadnje publikacije

Publikacij trenutno ni na voljo.

Več »

Digitalna bralnica

Več »

Povezave