Nazaj na vrhnjo stran: Gospodinjstvo in šolska prehrana na enem mestu

Predmetna skupina za gospodinjstvo in šolsko prehrano

Predmetna skupina za gospodinjstvo in šolsko prehrano sledi strokovnim usmeritvam, ki omogočajo izboljšanje znanja, veščin in dosežkov ter izboljšanju kakovosti vseživljenjskega učenja pri predmetu gospodinjstvo.

Temelj predmeta gospodinjstvo je gospodinjsko opismenjevanje, saj vključuje razvijanje prehranske, finančne, okoljske, potrošnikove in tekstilne pismenosti na nivoju osnovnošolskega izobraževanja in temelji na konceptu trajnostnega razvoja ter sledi cilju razvoja samostojne, razgledane in kritične osebnosti.

Vsebine predmeta gospodinjstvo so naravnane na pridobivanje temeljnih znanj, spretnosti in veščin učencev o hrani, prehrani in zdravju, pripravi hrane, osebnih financah, družinski ekonomiki, potrošniški vzgoji, tekstilu in oblačenju, bivanju in okolju.

Upravljanje z viri, ki so na voljo posamezniku in družinam za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb, tvori hrbtenico štirim področjem, ki jih obravnavamo pri pouku gospodinjstva v osnovni šoli v učnih modulih. Le-ti so: 

  • Ekonomika gospodinjstva  
  • Hrana in prehrana
  • Tekstil in oblačenje
  • Bivanje in okolje