Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Objavljene so nove Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so bile sprejete na Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje na redni  231. seji, dne 23. 11. 2023  in so dostopne na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, z direktno povezavo do dokumenta ter na spletnem portalu Šolski lonec.

Uporabljati se bodo začele s šolskim letom 2024/25. Do začetka uporabe novih Smernic se uporabljajo Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih (2010).

Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih so enovit dokument, ki je bil pripravljen v sodelovanju izobraževalnega in zdravstvenega sektorja in je sestavljen iz dveh sestavnih delov.

Prvi del smernic vsebuje cilje, načela in vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s šolsko prehrano, ki sledijo nacionalnim in mednarodnim strateškim usmeritvam na področju doseganja ciljev trajnostnega razvoja, s poudarkom na vzgajanju zdravih prehranskih navad otrok in mladostnikov, pozitivnem in spoštljivem odnosu do hrane in zmanjšanju odpadne ter zavržene hrane v celotni prehranski verigi.

Drugi del smernic vsebuje strokovne usmeritve in navodila, ki opredeljujejo merila za izbor živil, načrtovanje sestave, količinske normative in način priprave šolske prehrane ter časovni okvir za njeno izvedbo. Sodobne prehranske smernice za vzgojno-izobraževalne zavode niso zgolj suhoparne strokovne navedbe v obliki podatkov o prehranskih potrebah otrok in mladostnikov, ampak sodoben, strokoven in razumljiv dokument z veliko uporabno vrednostjo, ki združuje nova dognanja o prehrani.