domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Revija Fizika v šoli prinaša strokovne in didaktične prispevke, namenjene učiteljevi strokovni rasti, v katerih učitelji pišejo o svojem pristopu k poučevanju fizike. Prispevki ponujajo inovativne ideje, praktične primere eksperimentov, delovne liste, uporabo računalniških programov pri pouku in kriterije za druge oblike dela z učenci. Upodobitve v fiziki je posebna rubrika, ustvarjena z namenom odpreti razpravo o rabi jezika pri poučevanju naravoslovnih vsebin, zanimivosti pa na pester in doživljajski način prikazujejo svet iz vidika fizikalne znanosti.

Tatjana Gulič

gostujoča urednica, revija.fizika@zrss.si

Uredniški odbor

Goran Bezjak, Zavod RS za šolstvo

Danica Mati Djuraki, Zavod RS za šolstvo

dr. Mojca Čepič, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Tatjana Gulič, Osnovna šola Preska

dr. Vladimir Grubelnik, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru in Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

dr. Tomaž Kranjc, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

dr. Marko Marhl, Pedagoška fakulteta in Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

Milenko Stiplovšek, Zavod RS za šolstvo

dr. Barbara Šetina Batič, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana

dr. Saša Ziherl, Pedagoška fakulteta, Oddelek za fiziko in tehniko, Univerza v Ljubljani

 

Navodila za pripravo prispevkov v reviji
Soglasje za objavo slikovnega gradiva

25 let izhajanja

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter