Ruščina na enem mestu

Temeljna naloga Predmetne skupine za ruščino je razvoj predmeta, spremljava raziskav, priprava strokovnih dokumentov in razvoj sodobnih didaktičnih pristopov za pouk. Pri tem sodelujemo s strokovnjaki z univerz ter osnovnošolskimi in srednješolskimi učitelji.

Predmetna skupina za ruščino je odgovorna za vsebinski razvoj učnega načrta za ruščino v osnovni šoli in gimnaziji ter v srednjih strokovnih šolah.

Kontakt: Elektronski naslov predmetne skupine

Več o predmetni skupini »

Učni načrti


Digitalizirani učni načrti


Novice

Ozaveščanje otrok in mladostnikov glede problematike trgovine z ljudmi

Trgovina z ljudmi je huda oblika kaznivega dejanja in huda kršitev človekovih pravic, ki se pojavlja povsod po svetu. Čeprav…

Pedagoški forum Zavoda RS za šolstvo ob evropskem dnevu jezikov 2022

Od danes, 3. oktobra do 30. novembra 2022 bo spet odprt pedagoški forum za vaše opise dejavnosti, ki ste jih izvedli…

Evropski dan jezikov

Vsako leto 26. septembra po vsej Evropi praznujemo evropski dan jezikov, ki ga je Svet Evrope prvič razglasil v evropskem…

Več »

Spletne skupnosti

Spletne učilnice za učitelje ruščine

Učbeniki in učila


Projekti

Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

Projekt je oblikovan z namenom sistematičnega vključevanja podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovno in srednješolsko izobraževanje, višješolsko strokovno izobraževanje in izobraževanje odraslih.

Trajanje do 20. 11. 2023, Projekti, Domači projekti

JeŠT – Jeziki štejejo

Projekt Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  Namen projekta Jeziki štejejo je spodbujanje...

Trajanje do 31. 10. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Razvijanje kompetenc integriranega vodenja

Osnovni cilj projekta ILSP – Integrated Leadership in School Practice (Integrirano vodenje v šolski praksi) je zbrati dokaze iz prakse...

Trajanje do 31. 08. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Več »

Zadnje publikacije

Več »

Digitalna bralnica

Več »

Povezave