Ozaveščanje otrok in mladostnikov glede problematike trgovine z ljudmi

Trgovina z ljudmi je huda oblika kaznivega dejanja in huda kršitev človekovih pravic, ki se pojavlja povsod po svetu. Čeprav je eden od ključnih dejavnikov trgovine z ljudmi revščina, pa je zmotno prepričanje, da je pojav prisoten le v revnejših državah. Problematika je prisotna tudi v Evropi, zato je preprečevanje trgovine z ljudmi in boj proti njej ena od prednostnih nalog Evropske unije.

Ker je prepoznavanje, odkrivanje in dokazovanje trgovine z ljudmi  izjemno zahtevno, je v boju proti temu pojavu ključnega pomena preventivno delovanje. Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi je zato v Akcijskem načrtu za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje od 2021 – 2022 kot eno od temeljnih nalog v sklopu preventive predvidela tudi sistematično ozaveščanje otrok in mladostnikov v osnovnih in srednjih šolah o tem pojavu.

Nosilec aktivnosti je Ministrstvo za notranje zadeve – Služba za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi Predavatelji so področni strokovnjaki, ki so vključeni v ključne aktivnosti na področju boja zoper trgovino z ljudmi tako na državni kot tudi mednarodni  ravni. Delavnica traja eno šolsko uro, ciljna skupina pa so učenci 9. razredov osnovnih šol in dijaki 2. letnikov srednjih šol. Delavnica poleg splošne predstavitve problematike in oblik trgovine z ljudmi, vključuje tudi prikaz video vsebin in izvedbo praktičnih nalog, na podlagi katerih učenci oz. dijaki prepoznavajo različne vloge trgovcev in oblike izkoriščanja. V sklopu splošne predstavitve se teoretična vsebina povezuje s konkretnimi primeri iz Slovenije.

Na Ministrstvu za notranje zadeve letos izvajajo delavnice z osnovnošolci 9. razredov osrednjeslovenske, gorenjske, goriške in zasavske regije ter dijaki 2. letnikov srednjih šol podravske, pomurske, koroške in savinjske regije.

Glavni namen delavnic je otroke in mladostnike ozavestiti o nevarnostih trgovine z ljudmi in načinih novačenja ter jih usposobiti za prepoznavanje tveganja, ustrezno ukrepanje in samozaščitno vedenje. Pomembno je, da se otroci in mladostniki, ki sodijo v posebej ranljivo kategorijo potencialnih žrtev trgovine z ljudmi, zavedajo, da so različnim oblikam izkoriščanja lahko izpostavljeni tako dekleta kot tudi fantje. Problematika je še toliko bolj izrazita v današnjem času, ko otroci zaradi sodobnega načina življenja in epidemije vedno več časa preživijo pred računalnikom in na internetu. Dandanes je kar 75% žrtev trgovine z ljudmi oglaševanih preko najrazličnejših socialnih platform in spletnih strani, zato je ozaveščanje mladih pomembno ne samo z vidika ozaveščanja možnih žrtev trgovine z ljudmi, pač pa tudi z vidika naslavljanja morebitnih bodočih uporabnikov storitev, ki jih izvajajo žrtve trgovanja.

Kako se prijavim na delavnico?

Predstavniki Ministrstva za notranje zadeve bodo za izvedbo delavnic kontaktirali posamezne osnovne in srednje šole po vnaprej določenem načrtu, razdeljenem po regijah. Na brezplačno delavnico pa se lahko prijavite tudi sami, tako da pošljete sporočilo z vašimi kontaktnimi podatki na elektronski naslov in se dogovorite za termin izvedbe delavnic.  V primeru dodatnih vprašanj lahko pokličite na telefonsko številko 01 428 41 86.