Učenje in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu

Karmen Pižorn (ur.)

priročnik za učitelje / predšolska vzgoja, osnovna šola / leto izida: 2009 / 364 str.

ISBN 978-961-234-746-8 / oznaka artikla: 6147

10,00 

Opis

Iz vsebine:

Učenje in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu (Karmen Pižorn), Presek teorij učenja in poučevanja drugega/tujega jezika v otroštvu (Janez Skela in Mateja Dagarin Fojkar), Prednosti učenja tujega jezika v predšolski dobi (Mihaela Brumen), Razvoj otroškega govora: učinek poučevanja in učenja tujega/drugega jezika (Ljubica Marjanovič Umek), (So)vplivanje učenja prvega in drugega/tujega jezika v otroštvu (Simona Krajnc), Zaznavanje pouka tujega jezika v prvem obdobju osnovne šole in motiviranost učencev za učenje (Mojca Juriševič), jezikovno izobraževanje za plurilingvistične in medkulturne učence (Michael Byram), poučevanje jezikov v otroštvu – sociološki in medkulturni vidiki (Lucija Čok), Modeli poučevanja tujega jezika v otroštvu – pregled stanja v Evropi in drugje po svetu (Mateja Dagarin Fojkar), Učenje v otroštvu in CLIL (Saša Jazbec in Alja Lipavic Oštir), Konvergentna pedagogika in učenje tujih jezikov (Katica Pevec Semec), Opismenjevanje v tujem/drugem jeziku na zgodnji stopnji (Janez Skela, Urša Sešek, Mateja Dagarin Fojkar), Tujejezikovna učna gradiva za pouk v otroštvu (Janez Skela), Uporabnost evropskega jezikovnega okvira za mlajše učence (Urška Sešek, Karmen Pižorn), Raziskave na področju preverjanja/ocenjevanja tujejezikovnega znanja v otroštvu (Karmen Pižorn), Zgodnje uvajanje književnega pouka v poučevanje dodatnega jezika (Vesna Kondrič Horvat, Saša Jazbec), Kaj učitelji dodatnih jezikov v otroštvu mislijo, vedo in verjamejo – učiteljeva kognicija (Simon Borg)

Dodatne informacije

Leto izida

Avtor/-ji

Stopnja izobraževanja

,

Vrsta gradiva

Predmet/-i

,

ISBN 978-961-234-746-8