Zaprte oči ne vidijo zla

Trpinčenje, zanemarjanje in spolna zloraba otrok – odgovornost družine, družbe in šole

Jasminka Zloković, Olga Dečman Dobrnjič

monografija / predšolska vzgoja, osnovna šola, srednja šola, dijaški domovi / leto izida: 2007 / 220 str.

ISBN 978-961-234-616-4 / oznaka artikla: 6120

10,00 

Opis

Avtorici se zavzemata za ničelno toleranco do nasilja in predlagata sistemski pristop pri preprečevanju nasilja, v katerega je vključena vsa družba – tako na institucionalni kot tudi na individualni ravni. Poseben pomen in poudarek dajeta šolam kot preventivnim organizacijam proti nasilju in predlagata takšen menedžment preventive proti nasilju v šoli, ki bi bil vključen v vse vzgojne programe vrtcev, šol, dijaških domov in drugih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja. Z analizo primerov iz prakse in z izsledki raziskav prikažeta trpinčenje, zanemarjanje in spolno zlorabo otrok kot pomemben družbeni problem.

Dodatne informacije

Leto izida

Avtor/-ji

,

Stopnja izobraževanja

, ,

Vrsta gradiva

ISBN 978-961-234-616-4