Učenci z učnimi težavami pri matematiki – Prepoznavanje učnih težav in model pomoči

Amalija Žakelj, Milena Valenčič Zuljan

monografija / osnovna šola / Matematika / leto izida: 2015 / 200 str.

ISBN 978-961-03-0306-0 / oznaka artikla: 6242

25,00 

Opis

Monografija Učenci z učnimi težavami pri matematiki obravnava vrsto vprašanj, ki se vsebinsko nanašajo na pomoč učencem z učnimi težavami pri matematiki, posega pa tudi širše, na področje izvajanja pouka matematike nasploh. Prikazuje znake in vzroke učnih težav pri matematiki – tako tiste, ki jih zaznamo pri učencu, kot tiste, ki so opazni pri organizaciji in izvedbi pouka in ki se zrcalijo v učiteljevem odnosu, prepričanjih in uporabljenih metodah, ter tiste, ki so povezani z družbenim okoljem, v katerem učenec živi, predlaga pa tudi konkretne rešitve za odpravo in/oz. lajšanje težav. Monografija med drugim prinaša tudi izvirni model pomoči UTMAT, ki temelji na predpostavkah, da učenci za kakovosten pouk potrebujejo osmišljeno matematično znanje, pouk kot vzajemno dejavnost učenca in učitelja ter udeleženost učenca pri načrtovanju, izvajanju in evalviranju pouka.

Dodatne informacije

Leto izida

Avtor/-ji

,

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

Vrsta gradiva

ISBN 978-961-03-0306-0