Razvoj inkluzivne vzgoje in izobraževanja

Izbrana poglavja v pomoč šolskim timom

Marija Kavkler idr.

priročnik za učitelje / osnovna šola, srednja šola / leto izida: 2008 / 212 str.

ISBN 978-961-234-671-3 / oznaka artikla: 6133

25,60 

Opis

Knjiga je plod dela domačih avtoric in dveh avtorjev iz ZDA. Z njo želijo bralcu približati in razjasniti temeljne pojme, ki so povezani z izvajanjem inkluzivne vzgoje in izobraževanja in ki pomembno vplivajo tudi na razvoj stališč do inkluzije. V knjigi se tako prepletajo teoretične in praktične vsebine, pomembne za vključevanje učencev s posebnimi potrebami. Knjiga je namenjena vsem šolskim strokovnim delavcem, ki si želijo izboljšati šolsko prakso za vse učence in ki so pripravljeni dati priložnost učencem z izrazitejšimi posebnimi potrebami, da se šolajo skupaj z vrstniki, ter ponuditi tudi njihovim staršem možnost izbire ustanove, v kateri se bo šolal njihov otrok.

VSEBINA: Predgovor, Moja zgodba, Opredelitev inkluzivne vzgoje in izobraževanja, Razvoj inkluzije v ZDA, Dejavniki inkluzivne vzgoje in izobraževanje v državah, Posebne vzgojno-izobraževalne potrebe, Diagnostično ocenjevanje posebnih potreb – izobraževalni model, Uresničevanje inkluzivne vzgoje in izobraževanja v šolski praksi, Kako uspešno zadovoljevati raznolike (učne) potrebe vseh učencev v razredu, Prilagoditve za učence s posebnimi potrebami, Zadovoljevanje socialnih in čustvenih potreb učencev s posebnimi potrebami v inkluzivnem okolju, Inkluzivna vzgoja in izobraževanje otrok, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, Vloga staršev pri izobraževanju otrok s posebnimi potrebami, Načrtovanje prehajanja: od rojstva do odraslosti – načrt inkluzije za učence s posebnimi potrebami, O avtorjih.

»Ker sem pomemben del časa preživel v neposrednem in posrednem stiku z delom petih avtorjev, sem prepričan, da sem dobro usmeril svojo energijo in da lahko z gotovostjo zatrdim, da to knjigo v Sloveniji potrebujemo. V veliko pomoč bo šolski strokovni javnosti, našla pa bo bralce tudi pri starših in drugih ljudeh, ki so v stiku z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami. Ne bo jih begala ali celo večala njihovih bojazni, saj je temeljno sporočilo knjige, da je mogoče pomagati in kako se to naredi.«

Mag. France Prosnik, klinični psiholog

Dodatne informacije

Leto izida

Avtor/-ji

Stopnja izobraževanja

,

Vrsta gradiva

ISBN 978-961-234-671-3