Didaktika ocenjevanja znanja

Vodenje procesa ocenjevanja za spodbujanje razvoja učenjaZbornik 2. mednarodnega posveta v Celju, marec 2008

priročnik za učitelje / leto izida: 2009 / 184 str.

ISBN 978-961-234-754-3 / oznaka artikla: 6136

22,00 

Opis

Individualno spremljanje razvoja posameznega učenca je bil prestiž zasebnih oz. alternativnih šol, danes pa ni več redkost javnih šol po svetu. Z zbornikom in rezultati razvojnoaplikativnega projekta Razvoj didaktike na področju ocenjevanja znanja želimo strokovne delavce v šolah, starše in učence spodbuditi h konstruktivistično naravnanemu formativnemu spremljanju razvoja posameznega učenca. Osebno naravnano spremljanje razvoja znanja naj postane standard za vse in vsakega učenca, ne le za učence s posebnimi potrebami. Nosilci projekta smo za koristno formativno spremljanje razvoja znanja oblikovali temeljna didaktična načela s priporočili za spremljanje in povratno informiranje v učnem procesu, prav tako pa svetujemo pri uvajanju posodobljenega sistema ocenjevanja v vzgojno-izobraževalne ustanove.

Dodatne informacije

Leto izida

Vrsta gradiva

Predmet/-i

,

ISBN 978-961-234-754-3