Opismenjevanje in razvoj vseh čutil

 

 

21,50 

Opis

Priročnik za učitelje v prvem triletju je plod večletnega timskega dela učiteljic v prvem triletju in specialne pedagoginje. Ponuja novo pot pri poučevanju kakovostnejšega opismenjevanja in predvsem pri branju. Posamezne vsebine so nadgrajene z elementi pedagogike Marie Montessori, ki temelji na celostnem razvoju otroka in na učenju z vsemi čutili.

Priročnik sestavlja 30 učnih enot, ki so podkrepljene z vajami za razvoj čutil, stranskosti (lateralnosti) in koncentracije, za razvijanje motorike in za krepitev medsebojne strpnosti in dviganje učenčeve samopodobe. Prve spremembe, ki so jih avtorice opazile pri učencih so bile izboljšanje koncentracije, večja strpnost, umirjenost ter želja in radovednost pri delu in učenju. Pokazalo se je, da so imeli učenci manj težav z bralno tehniko, manj odpora do branja in tudi težav s pisanjem je bilo manj.

Priročnik vsebuje brošuro in 40 listov prilog, kjer so barvne ilustracije za glasove s črkami in brez črk, ter sličice za hiter priklic besed.

Dodatne informacije

Avtor/-ji

, , ,

Stopnja izobraževanja

Vrsta gradiva

Leto izida

ISBN 978-961-234-927-1