Didaktika ocenjevanja znanja – Vrednost povratne informacije za učenje in poučevanje

Zbornik 3. mednarodnega posveta v Celju, marec 2009

priročnik za učitelje / leto izida: 2010 / 208 str.

ISBN 978-961-234-836-6 / oznaka artikla: 6162

22,00 

Opis

Kot vsa leta doslej smo tudi po lanskoletnem mednarodnem posvetu o didaktiki ocenjevanja znanja v Celju izdali zbornik, v katerem objavljamo strokovne teoretske prispevke priznanih domačih in tujih avtorjev ter zapise o izkušnjah v praksi, ki so plod ustvarjalnega dela v razvojnoaplikativnem projektu Razvoj didaktike na področju procesa ocenjevanja znanja.

Iz vsebine:

Uvod (dr. Natalija Komljanc), Presežek (dr. Natalija Komljanc), Predlog za aktualizacijo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (dr. Natalija Komljanc), Vrednost povratne informacije v procesu učenja in poučevanja (dr. Natalija Komljanc), Kombinirano preverjanje znanja od 4. do 6. razreda v Makedoniji (dr. Natalija Komljanc, mag. Sonja Zajc), Nekatere implikacije kurikula za spremljanje znanja (Colin J. Marsh), Vrednost formativne povratne informacije v formativnem spremljanju in težave pri njenem uvajanju v dialog (dr. Paul Black), Povratna informacija kot temelj za izboljševanje učenja v Makedoniji (dr. Gorica Mickovska), S kakovostno povratno informacijo do znanja (mag. Sonja Zajc), Pomen dobre komunikacije za formativno spremljanje znanja (dr. Bogomir Novak), Od klasičnega preverjanja do formativnega spremljanja z akcijskim raziskovanjem v izobraževanju (Nada Nedeljko), Vloga povratne informacije v učnem procesu pri predšolskem otroku (Nives Zore), Vrednost povratne informacije v procesu učenja (Lidija Hafner), Spremljanje napredka učenca ali »hoja z učencem« (mag. Leonida Novak), Tudi s »prvčki« se da (Ana Majcen), Formativno spremljanje domačega branja (Danica Gotlih), Po dveh letih v projektu (Gyöngyike Kranjec in Lea Lehner), Razvojnoaplikativni projekt – formativno spremljanje s primerjavo dveh didaktičnih modelov (Lidija Kocbek), Formativno spremljanje napredka učencev v moji praksi (Marina Štemberger), Preverjanje in ocenjevanje še naprej po starem? (Tadeja Možina), Zaključek razvojnoaplikativnega projekta oz. zakaj bi ga morali nadaljevati (Mateja Peršolja), Formativno spremljanje v osnovni šoli (Petra Kastelic).

Dodatne informacije

Leto izida

Vrsta gradiva

Predmet/-i

,

ISBN 978-961-234-836-6