Od opazovanja do znanja, od znanja h kompetencam

Zbornik prispevkov - Zbirka Modeli poučevanja in učenja

Zbornik

priročnik za učitelje / osnovna šola, OŠ – razredni pouk, OŠ – predmetni pouk, srednja šola / leto izida: 2005 / 174 str.

ISBN 961-234-526-0 / oznaka artikla: 6037

13,35 

Opis

V zborniku najdemo odgovore na vprašanja, kako učence spodbujati k miselni aktivnosti ter jih načrtno in sistematično navajati na aktivno učenje, v čem so spremembe učnih praks v okviru sodobne šole utemeljene, kje pa morda tičijo pasti; v kakšen položaj postavljajo novi načini poučevanja in učenja učitelje in učence. Srečamo se s pregledom pojmovanj kritičnega mišljenja in z opredelitvijo, kdaj je smiselno sistematično spodbuditi razvoj kritičnega mišljenja.

Zbornik poudarja pomen načrtovanja, razvijanja in ozaveščanja spretnosti, veščin in strategij ter poglobitev razumevanja vseživljenjskih ciljev učenja – razvijanja kompetenc. S spremenjenim konceptom izobraževanja, ki temelji na razvijanju procesov v izobraževanju, se spreminja tudi didaktični vidik učenja in poučevanja.

V drugem delu zbornika so predstavljene značilnosti procesno-didaktičnega pristopa učenja in poučevanja ter didaktični vidiki dejavnosti učencev pri izgrajevanju znanja oz. doseganju zastavljenih ciljev in kako lahko z medpredmetnimi povezavami razvijamo notranjo motivacijo za učenje. Srečamo se z opredelitvijo kompetenc, z različnimi pristopi k ugotavljanju in izboru kompetenc učenca, učitelja, ravnatelja, z izobraževanjem (kompetentnih) učiteljev ter s senzibilizacijo za razumevanje in pomen pojma kompetenca.

Dodatne informacije

Leto izida

Avtor/-ji

Stopnja izobraževanja

, , ,

Vrsta gradiva

ISBN 961-234-526-0