Razvoj inkluzivne prakse s pomočjo inkluzivnih timov

Zbornik prispevkov

Marija Kavkler idr.

priročnik za učitelje / leto izida: 2010 / 128 str.

ISBN 978-961-234-749-9 / oznaka artikla: 6169

16,50 

Opis

Iz vsebine:

Marija Kavkler: Razvoj inkluzivne prakse s pomočjo inkluzivnih timov * Člani inkluzivnih timov: Naloge, pravila in kompetence inkluzivnih timov * Jana Grah: Timsko soustvarjanje v sodelovanju inkluzivnih in šolskih timov * Jana Grah: Model timskega soustvarjanja v pedagoški praksi * Dejan Peklar: Proces in komunikacija inkluzivnega in šolskega tima * Marinka Bečela: Proces in dinamika inkluzivnega tima * Alenka Zupančič Danko: Inkluzivni timi – v čem so drugačni, kaj postavljajo v ospredje * Natalija Novak, Alenka Seršen Fras: Prikaz dela inkluzivnega tima na področju vedenjskih težav * Irena Adlešič, Marjeta Ferkolj Smolič, Irena Fišter, Marinka Murgelj: Pomen sodelovanja pri inkluziji * Nikolaja Munih, Helena Debeljak, Andreja Berlot Koncut, Alenka Mavrič Čefarin: Težave na področju izobraževanja mladostnikov s posebnimi potrebami v programih srednješolskega izobraževanja in možna vloga inkluzivnega tima * Marko Kalan: Dokumenti inkluzivnega in šolskega tima * Sara Goričar: S pomočjo inkluzivnega tima do uspešnega in zadovoljnega učenca * Starši otroka s posebnimi potrebami: Sodelovanje staršev z inkluzivnim in šolskim timom * Irena Adlešič: Sodelovanje otroka s posebnimi potrebami s šolskim in inkluzivnim timom * Suzana Pulec Lah in Milena Košak Babuder: Ovrednotenje profesionalnega delovanja inkluzivnih timov

Dodatne informacije

Leto izida

Avtor/-ji

Vrsta gradiva

ISBN 978-961-234-749-9