Individualizirani program – Priročnik za kakovostno pripravo in evalvacijo individualiziranega programa za otroke s posebnimi potrebami

18,00 

Opis

Priročnik je namenjen vsem strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo z učenci s posebnimi potrebami in sodelujejo pri pripravi in spremljanju individualiziranega programa (IP).

Priročnik bralca vodi skozi proces priprave in spremljanja IP, in sicer z vidika sodelujočih pri pripravi in uresničevanja IP ter vsebine in načina oblikovanja IP. Vsako teoretično poglavje je ob koncu podkrepljeno s primeri iz prakse ter ključnimi podatki za pripravo in spremljanje IP. Prikazani primeri služijo za konkretizacijo teoretičnih opredelitev in usmeritve za strokovne delavce.

Usmeritve ob koncu poglavij pa strokovni delavci smiselno uporabijo tudi pri pripravi in spremljanju IP za otroke s posebnimi potrebami, ki se v skladu z 21. členom Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in Pravilnikom o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu izobražujejo na domu.

Dodatne informacije

Avtor/-ji

Predmet/-i

Leto izida

Stopnja izobraževanja

ISBN 978-961-03-0786-0
Število strani 100
Format A4