Pouk na prostem – Priročnik za učiteljice in učitelje razrednega pouk

Nina Novak, Katarina Dolgan, Vesna Vršič, Katarina Podbornik, Jelka Bojc, Nina Pihler

15,00 

Kategorija:

Opis

Pouk na prostem

Priročnik za učiteljice in učitelje razrednega pouk

Številne raziskave govorijo o pozitivnih učinkih pouka na prostem na znanje, učenje in počutje učencev, pa tudi na šole kot skupnosti. Pouk na svežem zraku izboljša učne dosežke, poveča motivacijo, izboljša fizično in mentalno zdravje, poveča koordinacijo, ravnotežje in ročne spretnosti ter omogoča socialni razvoj učencev. Pri spodbudi za izvajanje in sami izpeljavi pouka na prostem, bo zagotovo v pomoč priročnik Pouk na prostem.

Priročnik je razdeljen v šest zvezkov, združenih v mapi:

  • Pouk na prostem,
  • Okolje,
  • Jezik in sporazumevanje,
  • Matematika,
  • Igra na prostem,
  • Umetnost.

Dejavnosti so zasnovane tako, da spodbujajo vrstniško sodelovanje, gibanje in igro. Učenec razvija znanja in veščine z izkušnjami v neposrednem okolju: v dejavnosti je aktivno vključen, saj mu na prostem ponudimo miselne izzive, ki ga pripeljejo do povezovanja znanja, odkrivanja novega in raziskovanja novih vprašanj.

Dejavnostim so priloženi učni listi, kartice z izzivi ter orodja za samovrednotenje.

Dodatne informacije

Leto izida

Stopnja izobraževanja

ISBN 978-961-03-0648-1
Število strani 184 strani Obseg po zvezkih: Pouk na prostem: 28 strani; Okolje: 56 strani, Matematika: 44 strani, Jezik in sporazumevanje: 20 strani, Igra na prostem: 16 strani, Umetnost: 20 strani
Format A4