Radi imamo nauk o glasbi 400 – ritmičnih, melodičnih in parlato vaj za nauk o glasbi od 1. do 6. razreda

notno gradivo ČRT SOJAR VOGLAR

23,50 

Opis

Notno zbirko Radi imamo nauk o glasbi skladatelja Črta Sojarja Voglarja sestavljajo ritmične, melodične in parlato vaje za nauk o glasbi od prvega do šestega razreda in nam odpirajo svet glasbene teorije z natančno določenimi simboli in pravili. Z njimi razvijamo glasbene sposobnosti, kot so ritmični, melodični in harmonski posluh ter glasbeni spomin.

V prvih treh razredih prevladuje metoda dela z imitacijo, v višjih razredih postopno preidemo na metodo dela z notnim zapisom. Za enakomernost izvajanja priporočamo uporabo metronoma, pri čemer lahko spreminjamo tempo od počasnega k hitremu in s tem povečujemo zahtevnost.

Tovrstnih gradiv v glasbenem šolstvu ni ravno na pretek, zato je to gradivo še posebno dragoceno kot pomoč pri izvajanju ritmičnih, melodičnih in parlato vaj pri pouku. Gradivo sistematično sledi učnemu načrtu, njegovim vsebinam, ciljem in standardom znanja. Nabor vaj je ogromen in vsak učitelj lahko najde vaje za neki specifični razred, za manj sposobne kot tudi za bolj sposobne učence. Kot poprček pa v vsakem sklopu najdemo tudi zahtevnejše vaje za nadarjene učence. Gradivo bo res popestrilo pouk nauka o glasbi in služilo učitelju kot velika pomoč pri osvajanju »glasbenega Olimpa«.

Dodatne informacije

Stopnja izobraževanja

,

Vrsta gradiva

,

Avtor/-ji

ISMN 979-0-709015-13-9
Število strani 80
Format A4