Verstva in etika 1

Gradivo za učitelje verstev in etike

Marko Kerševan, idr.

priročnik za učitelje / osnovna šola, OŠ – predmetni pouk, srednja šola / leto izida: 2003 / 194 str.

ISBN 961-234-452-3 / oznaka artikla: 5947

8,76 

Opis

V okviru seminarjev, ki jih organizira Zavod RS za šolstvo, so se vrstila predavanja za učitelje, ki naj bi poučevali obvezni izbirni predmet verstva in etika. Temeljni namen predavanj je bil poglobiti oziroma razširiti znanje prihodnjim učiteljem na tem področju ter jih seznaniti z metodiko in didaktiko predmeta.

Na podlagi predavanj so nastali prispevki, ki so združeni v tej publikaciji. Prispevke, ki so jih napisali ugledni strokovnjaki, predpisuje učni načrt za ta predmet.

Knjiga predstavlja smiselno celoto in hkrati izhodišče za nadaljnje delo. Z njo je storjen eden prvih korakov k celovitemu usposabljanju osnovnošolskih učiteljev na tem obširnem, zahtevnem in hkrati zelo zanimivem področju.

Publikacija je namenjena predvsem učiteljem, ki predmet verstva in etika v devetletni osnovni šoli že poučujejo ali ga morda še bodo in vsem drugim, ki jih to področje zanima.

Dodatne informacije

Leto izida

Avtor/-ji

,

Stopnja izobraževanja

, ,

Vrsta gradiva

ISBN 961-234-452-3