Poučevanje evropske zgodovine 20. stoletja

Robert Stradling

priročnik za učitelje / osnovna šola, srednja šola, OŠ – predmetni pouk / Zgodovina / leto izida: 2004 / 278 str.

ISBN ISBN 961-234-502-3 / oznaka artikla: 6013

5,00 

Kategorija:

Opis

V okviru projekta Sveta Evrope »Poučevanje in učenje evropske zgodovine 20. stoletja« je nastala vrsta publikacij, posvečenih posameznim temam, povezanim s poučevanjem zgodovine v šolah. V tem nizu je tudi knjiga britanskega zgodovinarja dr. Roberta Stradlinga, ki je hkrati najpomembnejše delo tega projekta nasploh. Gre za zanimiv in koristen priročnik, ki ponuja paleto inovativnih idej, koristnih nasvetov ter možnih tem in virov za delo z učenci pri pouku zgodovine. Avtor poudarja, da učitelji in učbeniki že dolgo niso edini posredovalci informacij o preteklosti in priročnik je zanimiv tudi zato, ker prikazuje, kako lahko danes učenci spoznavajo zgodovino ob uporabi sodobnih nosilcev informacij, kot so npr. video, internet, zgoščenke, DVD ipd.

Rdeča nit priročnika je nedvomno vprašanje, »kako« poučevati posamezne zgodovinske teme, da bomo pri učencih oblikovali različne spretnosti, ne pa samo vprašanje, »kaj« poučevati. Avtor se namreč v veliki meri zaveda, da je zgodovine preprosto veliko preveč, da bi se učenci zmogli vse naučiti. Ključno vprašanje, ki ga postavlja dr. R. Stradling vsem evropskim učiteljem zgodovine, je tako: »Kaj bi želeli, da bi vaši učenci znali dolga leta po koncu šolanja?« Upamo, da bo njegov odgovor »široko razumevanje, kritično razmišljanje in pozitivne vrednote« – sposobnosti, ki jih danes potrebujejo vsi odgovorni državljani v demokratičnem svetu – postalo resnično vodilo vsem učiteljem zgodovine.

Dodatne informacije

Leto izida

Avtor/-ji

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

, ,

Vrsta gradiva

ISBN ISBN 961-234-502-3