Poigrajmo se slovensko

Učbenik za začetno poučevanje otrok, starih od 7 do 10 let, ki živijo v tujini in se učijo slovenščino kot tuji jezik

Tatjana Vučajnk, Barbara Upale, Mateja Kelner

učbenik in  CD

24,50 

Kategoriji: ,

Opis

Učbenik obsega deset enot z zvočnimi primeri. Teme so povezane s spoznavnim svetom učencev ter nakazujejo medpredmetno povezovanje. Pestre dejavnosti v učbeniku omogočajo komunikativen pristop poučevanja, razvijajo vse štiri sporazumevalne spretnosti, različne oblike dela in upoštevajo različne tipe učencev. V okviru dejavnosti se prepletajo elementi slovenske kulture in medkulturnosti ter avtentična besedila. Učenci ob delu z učbenikom izdelajo svoj slovarček v obliki kartončkov, opomniki jih usmerjajo k slovničnim in sporazumevalnim vzorcem, na koncu vsake enote rešijo test ter opravijo samoevalvacijo.

Gradivo sestavlja učbenik, zvezek z nalepkami in izrezovankami ter zgoščenka z zvočnimi posnetki.

Dodatne informacije

Leto izida

Avtor/-ji

, ,

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

Vrsta gradiva

,

ISBN 978-961-234-672-0
Format A4