Nazaj na vrhnjo stran: Ruščina na enem mestu

Predmetna skupina za ruščino

Temeljna naloga Predmetne skupine za ruščino je razvoj predmeta, spremljava raziskav, priprava strokovnih dokumentov in razvoj sodobnih didaktičnih pristopov za pouk. Pri tem sodelujemo s strokovnjaki z univerz ter z osnovnošolskimi in srednješolskimi učitelji.

Predmetna skupina za ruščino je odgovorna za vsebinski razvoj učnega načrta za ruščino v osnovni šoli in gimnaziji ter v srednjih strokovnih šolah.

Naše delo je usmerjeno v strokovno podporo osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem ter njihovi strokovni in profesionalni rasti. V ta namen organiziramo in izvajamo seminarje in delavnice ter srečanja študijskih skupin za učitelje ruščine. Ukvarjamo se z različnimi vsebinami, kot so:

  • načrtovanje pouka ruščine, 
  • preverjanje in vrednotenje znanja ter tekmovanja iz znanja ruščine. 

Rezultate svojega dela predstavljamo širši javnosti preko strokovnih člankov, prispevkov in strokovnih gradiv. Sodelujemo tako na domačih kot tujih konferencah. 

Z učitelji ruščine sodelujemo tudi na individualni ravni, v obliki svetovalnih storitev. 

Kontakt Predmetne skupine za ruščino:
Mojca Ekart Dvorščak, koordinatorica predmetne skupine za ruščino, OE Ljubljana ()