Predmetna skupina za ruščino

Temeljna naloga Predmetne skupine za ruščino je razvoj predmeta, spremljava raziskav, priprava strokovnih dokumentov in razvoj sodobnih didaktičnih pristopov za pouk. Pri tem sodelujemo s strokovnjaki z univerz ter z osnovnošolskimi in srednješolskimi učitelji.

Predmetna skupina za ruščino je odgovorna za vsebinski razvoj učnega načrta za ruščino v osnovni šoli in gimnaziji ter v srednjih strokovnih šolah.

Naše delo je usmerjeno v strokovno podporo osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem ter njihovi strokovni in profesionalni rasti. V ta namen organiziramo in izvajamo seminarje in delavnice ter srečanja študijskih skupin za učitelje ruščine. Ukvarjamo se z različnimi vsebinami, kot so:

  • načrtovanje pouka ruščine, 
  • preverjanje in vrednotenje znanja ter tekmovanja iz znanja ruščine. 

Rezultate svojega dela predstavljamo širši javnosti preko strokovnih člankov, prispevkov in strokovnih gradiv. Sodelujemo tako na domačih kot tujih konferencah. 

Z učitelji ruščine sodelujemo tudi na individualni ravni, v obliki svetovalnih storitev. 

Kontakt Predmetne skupine za ruščino:
Mojca Ekart Dvorščak, koordinatorica predmetne skupine za ruščino, OE Ljubljana ()