JeŠT – Jeziki štejejo

Projekt Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Namen projekta Jeziki štejejo je spodbujanje raznojezičnosti v vrtcih in šolah. Posameznik je raznojezičen takrat, ko jezmožen govoriti več jezikov in se vključevati v različna kulturna okolja.

Cilj projekta je tudi spodbujanje večjezičnosti, sobivanja in priznavanja čim več različnih jezikov, kultur in njihovih rab v določenem učnem okolju.

V projektu nameravamo razviti model raznojezičnosti, ki vključuje:

  • razvoj raznojezične kompetence pri posameznikih,
  • uporabo učinkovitih učnih pristopov s podporo informacijsko-komunikacijske tehnologije, jezikovnih virov in tehnologij ter
  • vzpostavitev trajnostnega modela za zagotavljanje aktivne raznojezičnosti vseh deležnikov po celotni vertikali izobraževanja.

V projekt so zajeti jeziki v slovenskem šolskem sistemu: učni jezik, drugi jezik, tuji jeziki, klasični jezik ter prvi jeziki priseljencev.

Več o projektu in njegovih rezultatih je dostopno na spletni strani https://www.jeziki-stejejo.si/

Trajanje projekta: 24.1.2017 – 31.10.2022

Spletna stran projekta: http://www.jeziki-stejejo.si/; Kontakt:


Sodelujoči

Konzorcijski partnerji (skupaj 32): Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (poslovodeči konzorcijski partner in vodja konzorcija), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Univerza na Primorskem / Università del Litorale, Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem,Zavod RS za šolstvo, Pedagoški inštitut, OŠ in vrtec Apače, Vrtec Ciciban Sevnica, Vrtec Morje Lucija, OŠ in vrtec Dobje, SE-OŠ Dante Alighieri Isola-Izola, DOŠ Dobrovnik, OŠ Fokovci, OŠ Franca Rozmana – Staneta, Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje, OŠ Janka Padežnika Maribor, OŠ Koper, Dvojezična osnovna šola I Lendava / 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola, OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana, OŠ Ob Dravinji Slovenske Konjice, OŠ Prežihovega Voranca Ljubljana, OŠ Ivana Groharja Škofja Loka, OŠ 8 talcev Logatec, OŠ Draga Bajca Vipava, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, Gimnazija Ptuj, Šolski center Slovenj Gradec – Gimnazija, Zavod sv. Stanislava – Škofijska klasična gimnazija, SGLŠ Postojna, Šolski center Nova Gorica – Srednja ekonomska in trgovska šola

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta je 1.123.211,27 EUR.