Seminarji za kolektive

Za podporo učiteljem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem pri prizadevanjih za učinkovit pouk na daljavo smo na Zavodu RS za…

Strokovne delavce vabimo na tretji cikel krajših usposabljanj na daljavo (e-urice)

Napovedujemo izvedbo enostavnih in uporabniku prijaznih krajših videokonferenčnih usposabljanj (e-urice), ki bodo strokovnim delavcem ponudili uporabne primere za pripravo in…

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč 2020

Zavod RS za šolstvo kot partner in podpornik spodbuja aktivnosti na področju prometne varnosti otrok in mladostnikov v vzgoji in…

Ob smrti dr. Marjana Jermana

Dr. Marjan Jerman, profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani je v letih sodelovanja z Zavodom Republike…

Priporočila za izvajanje pouka na daljavo na razredni stopnji

Na podlagi vladnega sklepa o podaljšanju ukrepov in omejitev na področju vzgoje in izobraževanja se bo v prihodnjem tednu vzgojno-izobraževalni…

Obvestilo učiteljem/vzgojiteljem – študijska srečanja 2020/21

Študijska srečanja smo uspešno zaključili, zato vaši MS računi z zavodovo domeno, ki ste jih prejeli ob prijavi, niso več…

Obvestilo o izvedbi tekmovanj

Obveščamo vas, da so vsa tekmovanja ZRSŠ v času izobraževanja na daljavo začasno odpovedana in prestavljena na druge termine, ki…

Priporočila za ocenjevanje znanja v osnovnih šolah

Na podlagi vladnega sklepa o podaljšanju ukrepov in omejitev na področju vzgoje in izobraževanja se vzgojno-izobraževalni proces v osnovnih šolah…

Priznanja Blaža Kumerdeja za leto 2020

Komisija za podelitev priznanj Blaža Kumerdeja vabi predlagatelje, da prijavijo kandidate za priznanje Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo z ZRSŠ…

Posvet o kakovosti na področju dela z otroki s posebnimi potrebami

18. novembra 2020 bo v organizaciji Zavoda RS za šolstvo potekalo videokonferenčno srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev, ki delajo na…

Podpora ZRSŠ pri izvajanju pouka na daljavo

Za načrtovanje in izvajanje pouka na daljavo smo na Zavodu RS za šolstvo pripravili okrožnico za osnovne šole, glasbene šole…

Iščem. Tuhtam. Soustvarjam.

V Oddelku za srednje šolstvo smo ob zaključku spremljave uvajanja interdisciplinarnega sklopa (ITS) v šolsko prakso pripravili priročnik, s katerim…