8. novičnik področne skupine za razredni pouk

Spoštovane učiteljice, spoštovani učitelji, ki poučujete na razredni stopnji!

V 8. novičniku lahko zasledite iztekajoč razpis za prijavo v razvojne skupine, vabilo v Sodelov@lnico Razredni pouk, kjer najdete posnetke in gradiva videokonferenc ter informacije o dveh publikacijah (Postopno, sistematično in individualizirano opismenjevanje ter Slovenščina kot učni jezik za govorce slovenščine kot drugega jezika).

V novičniku najdete še nekatere druge informacije o seminarjih in gradivih.

Vabljeni k branju in uporabi!

Svetovalke področne skupine za razredni pouk