Srečanje pedagoških svetovalcev ZRSŠ na temo prenove izobraževanih programov

Financira Evropska unija – NextGenerationEU

V okviru prenove izobraževalnih programov s prenovo ključnih programskih dokumentov (kurikuluma za vrtce, učnih načrtov ter katalogov znanj se danes in jutri v Postojni sestajajo pedagoški svetovalci ZRSŠ.

Na osnovi Izhodišč za prenovo kurikuluma za vrtce bo prenovljen kurikulum za vrtce. Na osnovi Izhodišč za prenovo učnih načrtov osnovnošolskega in gimnazijskega izobraževanja in Izhodišč za prenovo katalogov znanja za splošnoizobraževalne predmete v poklicnem in strokovnem izobraževanju bo pripravljen dokument za umeščanje skupnih ciljev v učne načrte in kataloge znanja za splošnoizobraževalne predmete v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter bodo prenovljeni učni načrti in katalogi znanj za splošnoizobraževalne predmete v poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki bodo smiselno in strokovno utemeljeno vključevali med drugim tudi kompetence za trajnostni razvoj, digitalne kompetence, podjetnostne kompetence, vključno s finančno pismenostjo, ipd.