Javno povabilo za sodelovanje ravnateljev vrtcev ter vzgojiteljev v kurikularnih komisijah za prenovo Kurikuluma za vrtce

Javno povabilo za sodelovanje ravnateljev vrtcev ter vzgojiteljev v kurikularnih komisijah za prenovo Kurikuluma za vrtce za sodelovanje ravnateljev vrtcev ter vzgojiteljev predšolskih otrok v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami v kurikularnih komisijah za prenovo Kurikuluma za vrtce.

V okviru izvajanja aktivnosti povezanih s prenovo Kurikuluma za vrtce vabimo ravnatelje vrtcev ter vzgojitelje predšolskih otrok v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami k sodelovanju v kurikularnih komisijah, ki bodo pripravile besedila za prenovljen predšolski kurikulum v skladu z Izhodišči za prenovo kurikuluma za vrtce (2022).


Rok za predložitev prijav je do vključno 3. 3. 2023. Kot pravočasno prispele prijave bodo štele vse prijave, ki bodo do tega datuma prispele na e-naslov:

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi z javnim povabilom lahko dobite pri Nataši Bokan, na tel. 01 300 51 23 ali na naslovu .

Priponke