Ponovitev seminarjev za razvoj digitalnih kompetenc izobraževalcev

Vabimo vas k prijavi na 6 spletnih seminarjev brez kotizacije, ki temeljijo na evropskem okvirju digitalnih kompetenc za izobraževalce DigCompEdu:

Seminarji se bodo izvajali na daljavo v obsegu 16 ur, od 27. februarja do 24. marca 2023. Prijave bodo odprte od 1. februarja do 15. februarja 2023.


Namen seminarjev je raziskovanje in nadgradnja lastnih digitalnih kompetenc skupaj z uporabo Moodla ali MS Teasma pri delu. Seminar je naravnan tako, da udeležence seznani z Moodlovimi ali MS Teamsovimi orodji, ki orodja preizkusijo, se jih naučijo uporabljati in vključijo v svojo prakso. Želimo si, da bi udeleženci s pomočjo seminarja razvili svoje digitalne kompetence izobraževalca vsaj do ravni vključevanja B1.