Javna povabila za sodelovanje v razvojnih skupinah

Spoštovani!

Obveščamo vas, da smo zaradi velikega števila prijav za sodelovanje v razvojnih skupinah, podaljšali rok za odpiranje prijav, in sicer bo odpiranje prijav potekalo predvidoma do 24. 2. 2023.


Na podlagi 23. člena Statuta, št. 0071-3/2021-1 z dne, 16. 9. 2021, Zavod Republike Slovenije za šolstvo objavlja: 

Javno povabilo za sodelovanje učiteljev v predmetnih razvojnih skupinah

Javno povabilo za sodelovanje v razvojni skupini šolskih knjižničarjev

  • prijavnica – razvojna skupina šolskih knjižničarjev

Javno povabilo za sodelovanje učiteljev v področni razvojni skupini za razredni pouk

  • prijavnica – področna razvojna skupina za razredni pouk

Javno povabilo za sodelovanje strokovnih delavcev v razvojni skupini za šolsko svetovalno delo

  • prijavnica – razvojna skupina za šolsko svetovalno delo

Javno povabilo za sodelovanje v razvojni skupini dijaških domov

Kandidati oddajo prijavo z izpolnitvijo prijavnega obrazca. Rok za prijavo je do vključno 25. 1. 2023.

Dodatne informacije
Dodatne informacije lahko dobite pri Barbari Petkovšek na tel. št. 01/300 51 51 ali na elektronskem naslovu

Izbrani člani razvojnih skupin
Seznam izbranih članov razvojnih skupin je dostopen na povezavi – Seznam.