Seznam članov in članic v kurikularnih komisijah

Prenova izobraževalnih programov s prenovo ključnih programskih dokumentov (kurikuluma za vrtce, učnih načrtov ter katalogov znanj)

Seznam članov in članic izbranih na osnovi javnega povabila (14. 9. 2022) za sodelovanje strokovnjakinj in strokovnjakov v kurikularnih komisijah ter pozitivnega mnenja Kurikularnega sveta za spremljanje in usmerjanje prenove vzgojno-izobraževalnih programov s prenovo ključnih programskih dokumentov:

Komisija za koordinacijo prenove kurikuluma za vrtce:

 • red. prof. dr. Tatjana Devjak, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
 • izr. prof. dr. Maja Hmelak, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
 • znanstvena sodelavka, dr. Jerneja Jager, Pedagoški inštitut
 • zasl. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • doc. dr. Karmen Drljić, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
 • mag. Janja Cotič Pajntar, Zavod RS za šolstvo
 • Nives Zore, Zavod RS za šolstvo
 • dr. Sandra Mršnik, Zavod RS za šolstvo

Po svoji funkciji so člani komisije za koordinacijo tudi vodja kurikularne komisije za splošna poglavja in vodje kurikularnih komisij za področja dejavnosti kurikuluma za vrtce.

Komisija za koordinacijo prenove učnih načrtov v osnovni šoli in gimnaziji

 • izr. prof. dr. Damijan Štefanc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • doc. dr. Anja Pirih, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
 • red. prof. dr. Amalija Žakelj, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
 • Gregor Pečan, Zveza ravnateljev in pomočnikov ravnateljev OŠ
 • mag. Alenka Krapež, Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije (Skupnost gimnazij)
 • Natalija Žalec, Andragoški center
 • dr. Andrejka Slavec Gornik, Državni izpitni center
 • dr. Ada Holcar, Zavod RS za šolstvo
 • Berta Kogoj, Zavod RS za šolstvo
 • mag Renata Grom Zupanc, Zavod RS za šolstvo
 • dr. Branko Slivar, Zavod RS za šolstvo
 • mag. Mojca Suban, Zavod RS za šolstvo

Kurikularna komisija za pripravo skupnih ciljev:

Za področje digitalnih kompetenc:

 • red. prof. dr. Andrej Brodnik, Univerza na Primorskem, FAMNIT
 • red. prof. dr. Janez Bešter, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
 • doc. dr. Irena Nančovska Šerbec, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
 • dr. Barbara N. Brečko, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • Boris Klančnik, Center za poklicno izobraževanje
 • Radovan Kranjc, Zavod RS za šolstvo.

Za področje zdravja in dobrega počutja:

 • red. prof. dr. Gregor Jurak, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
 • izr. prof. dr. Katja Košir, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • doc. dr. Ana Kozina, Pedagoški inštitut
 • doc. dr. Polona Gradišek, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
 • Jelka Čop, Center za poklicno izobraževanje
 • Špela Bergoč, Zavod RS za šolstvo 

Za področje trajnostnega razvoja:

 • izr. prof. dr. Gregor Torkar, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
 • izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
 • doc. dr. Živa Kos, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • izr. prof. dr. Sonja Rutar, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
 • Ivana Belasić, Center za poklicno izobraževanje
 • Saša Kregar, Zavod RS za šolstvo

Za področje podjetnosti:

 • doc. dr. Blaž Zupan, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • red. prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič, Pedagoški inštitut
 • mag. Sabina Taškar Beloglavec, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
 • mag. Janez Gorenc, Gimnazija Novo mesto
 • mag. Jana Ravbar, Center za poklicno izobraževanje
 • mag. Apolonija Jerko, Zavod RS za šolstvo