Javno povabilo za sodelovanje v komisijah za koordinacijo prenove kurikuluma za vrtce, učnih načrtov v OŠ in gimnaziji ter priprave skupnih ciljev

Prenova izobraževalnih programov s prenovo ključnih programskih dokumentov (kurikuluma za vrtce, učnih načrtov ter katalogov znanj)

Zavod RS za šolstvo začenja z izvajanjem aktivnosti na področju prenove kurikuluma za vrtce in prenove učnih načrtov v osnovni šoli in gimnaziji, ki bodo potekale od oktobra 2022 do konca leta 2024. V ta namen bodo najprej ustanovljene tri strateške kurikularne komisije:

• Komisija za koordinacijo prenove kurikuluma za vrtec,
• Komisija za koordinacijo prenove učnih načrtov v osnovni šoli in gimnaziji,
• Komisija za pripravo skupnih ciljev in njihovo umeščanje v učne načrte in kataloge znanj.

Rok za predložitev prijav je podaljšan do vključno 10. 10. 2022.

Objavljamo javno povabilo za sodelovanje v omenjenih kurikularnih komisijah s kriteriji za izbiro ter opisi nalog komisij

za sodelovanje v kurikularnih komisijah na predlog javnih visokošolskih zavodov oziroma javnih raziskovalnih organizacij:

Javno povabilo za sodelovanje strokovnjakinj in strokovnjakov v kurikularnih komisijah na predlog javnih visokošolskih zavodov oz. javnih raziskovalnih organizacij

za sodelovanje strokovnjakinj in strokovnjakov v kurikularni komisiji za skupne cilje na predlog javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov:

Javno povabilo za sodelovanje strokovnjakinj in strokovnjakov v kurikularni komisiji za skupne cilje na predlog javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov

za sodelovanje strokovnjakinj in strokovnjakov praktikov v komisiji za koordinacijo prenove učnih načrtov v osnovni šoli in gimnaziji na predlog strokovnih združenj javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki izvajajo programe osnovnošolskega oziroma gimnazijskega izobraževanja

Javno povabilo za sodelovanje strokovnjakinj in strokovnjakov praktikov v komisiji za koordinacijo prenove učnih načrtov v osnovni šoli in gimnaziji na predlog strokovnih združenj javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki izvajajo programe osnovnošolskega oziroma gimnazijskega izobraževanja