Priporočila za ocenjevanje znanja v osnovnih šolah

Na podlagi vladnega sklepa o podaljšanju ukrepov in omejitev na področju vzgoje in izobraževanja se vzgojno-izobraževalni proces v osnovnih šolah…

Priznanja Blaža Kumerdeja za leto 2020

Komisija za podelitev priznanj Blaža Kumerdeja vabi predlagatelje, da prijavijo kandidate za priznanje Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo z ZRSŠ…

Posvet o kakovosti na področju dela z otroki s posebnimi potrebami

18. novembra 2020 bo v organizaciji Zavoda RS za šolstvo potekalo videokonferenčno srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev, ki delajo na…

Podpora ZRSŠ pri izvajanju pouka na daljavo

Za načrtovanje in izvajanje pouka na daljavo smo na Zavodu RS za šolstvo pripravili okrožnico za osnovne šole, glasbene šole…

Iščem. Tuhtam. Soustvarjam.

V Oddelku za srednje šolstvo smo ob zaključku spremljave uvajanja interdisciplinarnega sklopa (ITS) v šolsko prakso pripravili priročnik, s katerim…

Svetovni dan hrane

16. oktobra 1945 je bila v okviru Združenih narodov ustanovljena svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo FAO (Food and Agriculture…

Nadaljujemo z izvedbo krajših videokonferenčnih usposabljanj

Strokovne sodelavce vabimo na krajša usposabljanja na daljavo. Pripravili smo štiri teme, za katere menimo, da bodo ponudile uporabne primere…

Kulturni bazar 2020

Kulturni bazar je medresorski nacionalni projekt kulturno-umetnostne vzgoje, ki ga organiziramo že dvanajsto leto. Čeprav je bil prvotno načrtovan 9….

Strokovni posvet Korona in vrtec

V Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom na Pedagoškem inštitutu načrtujejo izvedbo strokovnega posveta Korona in…

Javni natečaj za idejno zasnovo prostora in opreme učilnice

Zavod Republike Slovenije za šolstvo objavlja odprti, anonimni, enostopenjski idejni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev za prostor in opremo…

Posnetki krajših usposabljanj (e-urice) za strokovne delavce

Posnetki krajših usposabljanja ponujajo uporabne primere za pripravo in izvedbo pouka na daljavo. Izbrane teme e-uric izhajajo iz konkretnih potreb…

Teden umetnosti

Dnevi hitro tečejo, tu je že jesen in šole se v trenutnih razmerah spopadajo s številnimi izzivi, da bi zagotovile…