Pogled na prehojeno pot projekta NA-MA POTI

Po skoraj šestih letih od razpisa (4. 11. 2016) se z 31. 10. 2022 zaključuje razvojni projekt  NA-MA POTI (Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov). Posebnost projekta je njegova dolžina trajanja ter vključenost vzgojno-izobraževalnih zavodov po celotni vertikali, od vrtcev in osnovnih šol do srednjih šol. V projekt je bilo vključenih poleg Zavoda RS za šolstvo še sedem fakultet, 21 vrtcev, 39 osnovnih in 38 srednjih šol. Tako je v projektu sodelovalo preko 1400 strokovnih delavcev, posledično je bilo v dejavnosti za razvijanje naravoslovne, matematične in finančne pismenosti vključenih zelo veliko število otrok, učencev in dijakov po celotni izobraževalni vertikali.

Po prehojeni šestletni poti ugotavljamo, da smo zapisane cilje v prijavnici projekta dosegli in smo na rezultate upravičeno ponosni. Razvojno delo je temeljilo na sedmih področjih, rezultati so že oz. še bodo objavljeni v Digitalni bralnici ZRSŠ NA-MA POTI.

Prikazi ključnih vsebin projekta, ki so dosegljivi tudi v angleščini, italijanščini in madžarščini (nekateri so v zaključni fazi priprave pred objavo).

Priročniki, ki na začetku s teoretičnim oz. strokovnim uvodom osvetljujejo posamezno  pismenost oz. področje, ki podpira razvoj pismenosti ter s primeri dejavnosti po celotni izobraževalni vertikali, ki ilustrirajo, kako se to odraža v praksi.

Znanstveno monografijo z naslovom Koncept in analiza matematične in naravoslovne pismenosti v slovenskih šolah in vrtcih pripravljajo sodelujoče fakultete v projektu NA-MA POTI in je tik pred izidom.

Skupaj s projektom OBJEM smo pripravili strokovno monografijo Spodbujanje razvoja pismenosti v vrtcu in šoli in publikacijo Opazovati, povezovati, sodelovati, učiti se drug od drugega, Pomen kolegialnih hospitacij, mreženj in delovanja projektnih timov za razvojno delovanje vrtca in šole.


S projekti OBJEM, POGUM in PODVIG smo pripravili publikacijo Poti do sprememb pedagoške prakse, tik pred objavo je znanstvena monografija z naslovom Pogled na šolo 21. stoletja v duhu kompetenc in pismenosti.

Vsa gradiva, ki še niso izdana, bodo objavljena v digitalni bralnici. O objavah boste obveščeni preko družbenih omrežij Facebook NA-MA POTI ali Twitter NA-MA POTI.

Z vami delimo še posnetke, ki smo jih predstavili na konferenci NA-MA POTI in so jih pripravili v sodelujočih vrtcih in šolah.

Pogled na prehojeno pot in vidike trajnosti projekta smo predstavili na konfernci projekta in so zgoščeno predstavljeni v tem dokumentu.

Čeprav je projekt zaključen, se bo vetrnica projekta vrtela še naprej.