Mednarodna konferenca CUC 2022

Predstavniki Zavoda RS za šolstvo, pa tudi nekateri učitelji in ravnatelji iz Slovenije se v Šibeniku na Hrvaškem udeležujejo mednarodne znanstvene konference CUC 2022, ki poteka od 26. do 28. oktobra 2022.

Konference se udeležujejo učitelji in ravnatelji osnovnih in srednjih šol, profesorji na fakultetah, sistemski inženirji in koordinatorji CARNET-a, člani znanstveno-raziskovalne skupnosti ter informatiki, strokovnjaki in poslovneži s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), na kateri je veliko priložnosti za izmenjavo znanj, izkušenj ter povezovanje deležnikov na področju izobraževanja z uporabo sodobnih pedagoških pristopov.

Konferenca neprekinjeno poteka od leta 1999 in je iz skromnih začetkov z leti postala pomemben dogodek, ki danes zbere več kot 1000 udeležencev z vseh področij uporabe IKT.