Vzgoja in izobraževanje (1-2/2023)

25,00 

Opis

Dvojna številka je posvečena pozitivni psihologiji v šoli oz. pozitivni vzgoji in izobraževanju. Ko govorimo o pozitivni psihologiji in pozitivni vzgoji in izobraževanju, govorimo o vrlinah učencev in učiteljev, o dobrih odnosih med učenci ter s strani učitelja do učencev in obratno, o povezanosti s skupnostjo in z ranljivimi skupinami oz. skupinami z manj priložnostmi.

V tematski številki lahko preberete o:

  • različnih načelih pozitivne psihologije z vidika timskega dela v vzgoji in izobraževanju ter skozi prizmo uveljavljenega Seligmanovega modela PERMA utemeljeno pomembnost timskega dela ter psiholoških procesov, ki jih timsko delo vključuje,
  • izbranih pozitivnopsiholoških intervencijah oz. dejavnostih, ki jih lahko učitelji vključijo v svoje pedagoško delo z namenom skrbi za dobrobit/blagostanje učencev,
  • empirični raziskavi, v kateri so avtorice ugotavljale, kako so IKT-kompetence, osebnostna prožnost oz. rezilientnost in različne vrste stikov z vrstniki in učitelji prispevali k psihosocialnemu blagostanju učencev med epidemijo covida-19 v Sloveniji,
  • pozitivni psihologiji na področju psihologije glasbenega nastopanja,
  • raziskovalnih ugotovitvah projekta Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji,
  • idejah za poučevanje rezilientnosti s pomočjo navdihujočih zgodb,
  • načinih krepitve razvojne miselne naravnanosti pri učencih in dijakih …

Vabljeni k branju!

Dodatne informacije

Leto izida

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

Vrsta gradiva

ISSN 0350-5065
Število strani 96 str.
Format A4