Vzgoja in izobraževanje (1-2/2022)

25,00 

Opis

Dvojna številka je posvečena vzgoji z umetnostjo, ki je sicer žlahtna, a pogosto spregledana povezava v pedagoškem delovanju.

Pričujoča tematska številka revije prinaša vrsto teoretskih, analitičnih in praktičnih prikazov projektov, ki so v zadnjih letih nastali na izobraževalni vertikali od vrtcev do srednjih šol, omogočili pa so jih projekti Evropskih socialnih skladov (SKUM – Razvoj sporazumevalnih zmožnosti s pomočjo umetnosti, Igrišče za gledališče), sredstva Kreative Evrope (Cinemini), Evropska sredstva za regionalni razvoj ((So)delujem, rastem, prispevam), pa tudi nacionalni projekti (Kulturni bazar, KUD Pozitiv) in pobude na ravni posameznega vrtca oziroma šole (DrugaDruga) ali vzgojitelja/-ice oziroma učitelja-/ice (potujoči kovček – kamišibaj).

Poudarek pričujočih razprav, analiz in prikazov je na dejavnostih, ki segajo na področje vzgoje z umetnostjo. Gre za uresničitev ideje, da lahko obravnava vzgojno-izobraževalnih vsebin, v kateri se prepletajo klasični didaktični pristopi posredovanja učnih vsebin z umetniškimi praksami, ki obravnavajo iste kurikularne vsebine, poveča zanimanje za same vzgojno-izobraževalne vsebine, poglobi razumevanje, otroke oziroma mladostnike spodbudi k iskanju pomenov in smisla obravnavanih vsebin, v sam pouk pa vnese nove kreativne didaktične pristope, ki jih razvijajo posamezne zvrsti umetniških praks.

Dodatne informacije

Leto izida

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

Vrsta gradiva

ISSN 0350-5065
Število strani 96 str.
Format A4