Vodenje v vzgoji in izobraževanju 52, 2/2022

13,15 

Opis

Revija Vodenje v vzgoji in izobraževanju 52 je tematska, posvečena trajnosti. Trajnost(nost) kot cilj in trajnostni razvoj kot diskurz vse bolj stopata v ospredje delovanja različnih organizacij.

Tudi vzgojno-izobraževalne organizacije pri tem niso izjema, še več, lahko tlakujejo pot dobrim praksam in drugačnim načinom razumevanja in delovanja sveta. Danes je namreč poznavanje tovrstnih pojmov pomembno, še pomembnejši pa je miselni okvir in najširša družbena klima, v kateri je mogoče to idejo udejanjati v praksi. Trajnost(nost) pomeni, da vsaka generacija ljudi porabi toliko virov, kot jih narava ustvari in »prebavi« v času ene generacije.

Avtorji v prispevkih iz različnih zornih kotov osvetljujejo tematiko trajnost(nost)i, trajnostnega razvoja in trajnostnega vodenja. Kot lahko beremo v prispevkih, sta tudi definicija in razumevanje besed trajnost, trajnostnost, trajnostni razvoj prikazana iz različnih perspektiv in vabita bralca, da si ustvari svoj pogled. Vsem prispevkom, ne glede na definicije, je skupno prizadevanje za dobrobit človeka in planeta.

Dodatne informacije

Stopnja izobraževanja

Predmet/-i

Vrsta gradiva

ISSN 1581-8225
Število strani 176
Format A5