Geografija v šoli (1/2023)

13,00 

Kategoriji: ,
Oznaka:

Opis

Prva številka letnika 2023 prinaša raznolik nabor tem; Ana Vovk in Danijel Davidović predstavita rezultate projekta »Okoljske spremembe«, ki podpira izvajanje evropskega zelenega dogovora, evropske industrijske strategije in nedavno sprejetega evropskega programa znanj in spretnosti za trajnostno, socialno, pravično in odporno družbo ter prikažeta priložnosti vgraditve trajnostnih kompetenc v izobraževanje tudi pri geografiji. Borut Stojilković je prispeval članek o glaciološki terminologiji, ki je pisan kot slovar strokovnih terminov s tega področja.

V sodelovanju treh avtorjev (Polšak, Senegačnik in Stojilković) je nastal članek o problematiki regionalizacije sveta, celin in morij. Avtorji na podlagi dosedanjih praks v domači in tuji literaturi in učbenikih predlagajo možne regionalizacije oz. členitve, ki bi jih bilo smiselno uporabljati za namen pouka v osnovni in srednjih šolah.

Sledi še slikovno zelo bogat opis zgodovine gradu Žovnek in svobodnih gospodov Žovneških, od koder izhajajo bolj znani in pomembni grofje in kasneje knezi Celjski.

Kje naj bi bilo geografsko središče Evrope? Odgovor poiščite v Zanimivostih, v Pedagoških orehih pa o pomenu sprotne priprave na pouk.

Dodatne informacije

Leto izida

Predmet/-i

,

Stopnja izobraževanja

Vrsta gradiva

ISSN 1318-4717
Število strani 64
Format A4