Glasba v šoli in vrtcu (1/2022)

15,00 

Opis

Revija Glasba v šoli in vrtcu letos izhaja že petindvajseto leto; prvo številko namenjamo glasbenemu ustvarjanju s predšolskimi otroki.

Rubrika Stroka prinaša tri raziskave; s prvo pokažemo, da so glasbene dejavnosti v času epidemije covida-19 utrpele škodo tudi na predšolski ravni in podamo priporočila za izvajanje. Druga raziskuje konfliktne situacije v vrtcu in ugotavlja, da lahko njihovo reševanje in spodbujanje razvoja socialnih veščin podpremo z glasbenimi dejavnostmi. V tretji raziskavi proučujemo, ali med mladimi v Sloveniji obstajajo razlike v pogostosti ukvarjanja z glasbeno-umetniškimi dejavnostmi glede na spol in poudarimo ustvarjalnost mladih, odvisen od kulturnega kapitala družine.

Rubrika Praksa ponudi kar nekaj navdihov za izvajanje glasbenih dejavnosti v vrtcu, s katerimi vplivamo na celostni razvoj otroka v tem starostnem obdobju; glasbenodidaktične dejavnosti vzbujajo veselje do glasbe in glasbenega ustvarjanja ter otroke nagovarjajo k pogostejšemu gibanju, hitremu odzivanju na zvočne in glasbene spodbude.

Notna priloga vsebuje literaturo samo za vrtčevske zbore. Objavljamo enoglasne pesmi s spremljavo za klavir in Orffova glasbila. Avtorica vseh pesmi je Mirjam Hadalin Makuc, vzgojiteljica v vrtcu Peter

Klepec pri OŠ Cerkno. Matej Jevnišek, glasbeni urednik na Prvem

programu Radia Slovenija, je pesmi priredil za Orffova glasbila.

Dodatne informacije

Leto izida

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

, , ,

Vrsta gradiva

ISSN 1854-9721; 1854-9756 notna priloga
Število strani 64 str. + 16 str. notna priloga
Format A4