Slovenščina v šoli (2/2022)

13,00 

Opis

V drugi številki revije Slovenščina v šoli se spomnimo v maju umrlega Borisa Pahorja, tržaškega pisatelja, intelektualca in najbolj prevajanega slovenskega avtorja, izjemnega misleca in pričevalca 20. stoletja; podrobneje obravnavamo nacionalno vprašanje v njegovi zbirki Grmada v pristanu.

Didaktični izzivi prinašajo primere iz prakse; predstavljamo problemsko-ustvarjalni pristop pri razvijanju zmožnosti poustvarjalnega pisanja, pišemo o spodbujanju k branju in vzdrževanju visokega bralnega interesa pri pouku in izven. Ukvarjamo se s tem, kako v pouk slovenščine vključevati in razvijati retorične veščine ter kritično razmišljanje; predstavljamo primer pesemskega besedila, na podlagi katerega so predstavljene in pojasnjene prvine, ki učence lahko vodijo pri pripravi ustreznega in prepričljivega govornega nastopa. Obravnavamo temo preverjanja in ocenjevanja znanja pri pouku učencev in dijakov s posebnimi potrebami v zamejstvu v Italiji, ki je urejeno z zakonodajo in se precej razlikuje od vsakdanje prakse v Sloveniji. Sklenemo z interaktivno obravnavo Levstikovega Popotovanja iz Litije do Čateža v gimnaziji.

 

Dodatne informacije

Leto izida

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

, ,

Vrsta gradiva

ISSN 1318-864X
Število strani 64. str
Format A4